Welke papieren hebt u nodig voor de belastingaangifte 2021?

Jaaropgaven

Iedere werknemer krijgt een jaaropgave. Hebt u deze niet ontvangen, dan is soms het laatste salarisoverzicht (december) de jaaropgave. Heeft u gewerkt via een uitzendbureau, bedenk dan dat de jaaropgave niet automatisch wordt aangemaakt; hier moet u om vragen. Vaak moet u uw jaaropgave downloaden, bijv. bij het UWV. Doe dat bijtijds. Wij werken alleen met de officiƫle jaaropgaven. Denkt u ook aan eventuele afkoop kleine pensioenen?

 

Eigen huis

Hebt u een eigen huis? Voor de belastingaangifte 2021 geldt de WOZ-waarde met als

peildatum 1-1-2020. Hiervan hebt u begin 2021 (meestal in de loop van februari) een bericht van uw gemeente ontvangen, meestal samen met de gemeentelijke belastingaanslag voor 2021. Uw WOZ-waarde staat ook online: check www.wozwaardeloket.nl.

Heeft u een koopapppartement? Vraag dan ook de jaaropgave van uw VVE (Vereniging van Eigenaren) op!
Van uw hypotheekverstrekker hebt u ook een jaaropgave ontvangen, met de betaalde rente

over 2021, of u moet deze downloaden. Zie bij "Downloads" voor een overzicht van jaaroverzichten per bank. Hebt u een (andere) woning gekocht of uw hypotheek overgesloten in 2021? Dan ook de nota van de notaris bij de hand houden (bij verkoop ook van de "verkoop-"notaris).

 

Lijfrente

Hebt u in 2021 premies betaald voor een lijfrentepolis (of pensioen-banksparen)? Dan zijn deze alleen aftrekbaar voor zover u een pensioentekort hebt, en dat kunt aantonen. Voor de aangifte over 2021 is in ieder geval de Factor A over 2020 van belang.

 

Hebt u geen pensioenopgaven (meer)? Dan kunt u uw pensioenfonds vragen een overzicht te maken van de Factor A van de laatste zeven jaren. Zij kunnen dat binnen enkele weken verzorgen. Zorgt u ervoor dat u dit overzicht tijdig in bezit hebt.

 

Vermogen

Net als vorig jaar is dit jaar voor het vaststellen van het vermogen alleen de stand van uw bezittingen per 1 januari (2021) van belang. Van de meeste banken ontvangt u tegenwoordig een speciaal jaaroverzicht, of u kunt dat downloaden. Een handleiding voor het opvragen van jaaroverzichten vindt u onder het menu 'downloads'.

 

Aanslagen

Mocht u in 2021 al een Voorlopige Aanslag (IB/PVV of ZVW) hebben gehad, of in aanmerking zijn gekomen voor Zorg-, Huur- of andere Toeslagen, zorgt u er dan voor dat deze berichten allemaal binnen handbereik zijn. Legt u ook de Voorlopige Aanslag 2022 klaar, en de Voorschotbeschikkingen Toeslagen voor 2022? Mochten er wijzigingen zijn dan kunnen we u helpen deze opnieuw aan te vragen.

 

Ziektekosten

Ziektekosten zijn ook in 2021 slechts beperkt aftrekbaar. Alleen de volgende specifieke ziektekosten zijn nog aftrekbaar (boven een inkomensafhankelijke drempel):

  • niet-vergoede medicijnen, voor zover op voorschrift van een erkende arts;
  • reiskosten naar dokter of ziekenhuis, en voor ziekenbezoek gezinsleden;
  • extra gezinshulp;
  • kosten voor tandarts, fysiotherapeut, psycholoog etc, voor zover niet vergoed;
  • de aftrek voor dieetkosten en kleding/beddengoed volgens vaste bedragen.

Deels vergoede nota's kunnen meetellen, denk ook aan de afrekenspecificaties van uw ziektekostenverzekeraar. Het Eigen Risico is helaas nooit aftrekbaar!

 

Giften

Maakt u regelmatig bedragen over naar goede doelen? Zorgt u dan voor een overzicht van deze goede doelen en de bedragen (giften) die u in 2021 heeft betaald. Kijk eventueel naar het overzicht van de giften dat u vorig jaar heeft opgesteld.

 

Studiekosten

Als u studiekosten (voor uzelf of uw partner) hebt gehad in 2021, die niet of slechts gedeeltelijk zijn vergoed door uw werkgever, kunt u wellicht nog een deel in aftrek brengen. Denk aan kosten voor inschrijf- les- en examengeld, boeken en hulpmiddelen. Reis- en verblijfkosten zoals overnachting en maaltijden, en een computer vallen helaas niet onder deze regeling.

Er is een drempel van € 250. 2021 is meteen het laatste jaar waarkin studiekosten in aanmerking komen voor aftrek. Per 2022 vervalt deze mogelijkheid.

 

DigID

Indien u de aangifte weer door ons laat verzorgen, hoeft u zich geen zorgen te maken als u nog geen Dig-ID hebt aangevraagd. Wij versturen uw aangifte met ons eigen account en certificaat bij de Belastingdienst.