Welke papieren hebt u nodig voor de belastingaangifte 2017?

Jaaropgaven

Iedere werknemer krijgt een jaaropgave. Hebt u deze niet ontvangen, dan is soms het laatste salarisoverzicht (december) de jaaropgave. Heeft u gewerkt via een uitzendbureau, bedenk dan dat de jaaropgave niet automatisch wordt aangemaakt; hier moet u om vragen. Vaak moet u uw jaaropgave downloaden, bijv. bij het UWV. Doe dat bijtijds. Wij werken alleen met de officiële jaaropgaven. Denkt u ook aan eventuele afkoop kleine pensioenen?

 

Eigen huis

Hebt u een eigen huis? Voor de belastingaangifte 2017 geldt de WOZ-waarde met als

peildatum 1-1-2016. Hiervan hebt u begin 2017 een bericht van uw gemeente ontvangen, meestal samen met de gemeentelijke belastingaanslag voor 2017. De gemeentelijke belastingaanslag voor 2017 is dus het formulier dat u klaar kunt leggen.
Van uw hypotheekverstrekker hebt u ook een jaaropgave ontvangen, met de betaalde rente

over 2017, of u moet deze downloaden. Zie de achterzijde voor het downloaden van de jaaroverzichten. Hebt u een (andere) woning gekocht of uw hypotheek overgesloten in 2017? Dan ook de nota van de notaris bij de hand houden.

 

Lijfrente

Hebt u in 2017 premies betaald voor een lijfrentepolis (of pensioen-banksparen)? Dan zijn deze alleen aftrekbaar voor zover u een pensioentekort hebt, en dat kunt aantonen. Voor de aangifte over 2017 is in ieder geval de Factor A over 2016 van belang.

 

Hebt u geen pensioenopgaven (meer)? Dan kunt u uw pensioenfonds vragen een overzicht te maken van de Factor A van de laatste zeven jaren. Zij kunnen dat binnen enkele weken verzorgen. Zorgt u ervoor dat u dit overzicht tijdig in bezit hebt.

 

Vermogen

Net als vorig jaar is dit jaar voor het vaststellen van het vermogen alleen de stand van uw bezittingen per 1 januari (2017) van belang. Om echter te voorkomen dat u over een jaar (bij de aangifte over 2018) niet meer beschikt over de gegevens van begin 2018, adviseren wij u om toch ook de eindstanden van 2017 op te vragen en te bewaren. Van de meeste banken ontvangt u tegenwoordig een speciaal overzicht, bij andere banken wordt het eindejaarssaldo op één van de eerste afschriften in het nieuwe jaar vermeld. Hebt u een internetrekening zonder afschriften, leg dan (tijdig!) het saldo op 1-1-2017 en 31-12-2017 vast. Een handleiding voor het opvragen van jaaroverzichten vindt u onder het menu 'downloads'.

 

Aanslagen

Mocht u in 2017 al een Voorlopige Aanslag (IB/PVV of ZVW) hebben gehad, of in aanmerking zijn gekomen voor Zorg-, Huur- of andere Toeslagen, zorgt u er dan voor dat deze berichten allemaal binnen handbereik zijn. Ook de (voorlopige en definitieve) aanslagen 2016 kunnen van belang zijn.

 

Ziektekosten

Ziektekosten zijn ook in 2017 slechts beperkt aftrekbaar. Alleen de volgende specifieke ziektekosten zijn nog aftrekbaar (boven een inkomensafhankelijke drempel):

  • niet-vergoede medicijnen, voor zover op voorschrift van een erkende arts;
  • reiskosten naar dokter of ziekenhuis, en voor ziekenbezoek gezinsleden;
  • extra gezinshulp;
  • kosten voor tandarts, fysiotherapeut, psycholoog etc, voor zover niet vergoed;
  • de aftrek voor dieetkosten en kleding/beddengoed volgens vaste bedragen.

Deels vergoede nota's kunnen meetellen, denk ook aan de afrekenspecificaties van uw ziektekostenverzekeraar. Het Eigen Risico is helaas nooit aftrekbaar!

 

Giften

Maakt u regelmatig bedragen over naar goede doelen? Zorgt u dan voor een overzicht van deze goede doelen en de bedragen (giften) die u in 2017 heeft betaald. Kijk eventueel naar het overzicht van de giften dat u vorig jaar heeft opgesteld.

 

Studiekosten

Als u studiekosten (voor uzelf of uw partner) hebt gehad in 2017, die niet of slechts gedeeltelijk zijn vergoed door uw werkgever, kunt u wellicht nog een deel in aftrek brengen. Denk aan kosten voor inschrijf- les- en examengeld, boeken en hulpmiddelen. Reis- en verblijfkosten zoals overnachting en maaltijden, en een computer vallen helaas niet onder deze regeling.

Er is een drempel van € 250.

 

DigID

Indien u de aangifte weer door ons laat verzorgen, hoeft u zich geen zorgen te maken als u nog geen Dig-ID hebt aangevraagd. Wij versturen uw aangifte met ons eigen account en certificaat bij de Belastingdienst.